MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu Kimliği

VERİ SORUMLUSU: BSM TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ
ADRES: BEYTEPE MAH. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN BLV. ENVER TÜRKİLERİ SK. AMETİST LİFE NO: 8/21 ÇANKAYA – ANKARA / TURKEY
YAZIŞMA ADRESİ:bsm@bsm-ltd.com

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İşbu aydınlatma metnine konu edilen kişi grupları gerçek kişi müşterilerimiz ile tüzel kişi müşterilerimizin yetkilileri ve çalışanlarıdır. Kişisel veriler:

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Saklama arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte taraf olduğumuz sözleşmelerin yönetimi veya mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle ve anlaşmalı bankalarla, mali mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Resmi Makamlarla kişisel verilerinizi paylaşacağız.
Seyahat ve konaklama süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla hizmet aldığımız aracı kuruluşlarla kişisel verileriniz paylaşılacaktır.

Saklama arşiv faaliyetlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Zoho CRM programı kullanılmaktadır. Müşteri verileri, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır. Zoho CRM’in alt yapısının ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle açık rızanıza istinaden yurt dışına aktarılacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, otomatik olan olmayan yöntemlerle bizzat tarafınızdan, cari kart bilgilerini (cari unvan, cari ad soyad, vergi dairesi-numarası, adres, telefon, e- mail) fiziki olarak veya elektronik ortamdan tarafımıza iletilmesi, gönderilmesi şeklinde elde edilecektir. Ayrıca dijital yazılımlar, portallar, telefon görüşmeleri ve e-posta vasıtasıyla kişisel verileriniz elde edilir. Kişisel verilerin işlenmesinde dayandığımız hukuki sebepleri gösterir tablo şu şekildedir:


Hukuki Sebep

 

İşleme Amacı

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Saklama arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

İlgili Kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Diğer Hakları
İlgili kişiler, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarını yukarıdaki yazışma adresine yasal usule uygun olarak başvurmak suretiyle işletebilirler.