TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu Kimliği

VERİ SORUMLUSU: BSM TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ
ADRES: BEYTEPE MAH. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN BLV. ENVER TÜRKİLERİ SK. AMETİST LİFE NO: 8/21 ÇANKAYA – ANKARA / TURKEY
YAZIŞMA ADRESİ:bsm@bsm-ltd.com

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Faaliyetlerimizi yürütürken ürün ve/veya hizmet satın aldığımız gerçek kişi tedarikçilerimiz ile tüzel kişi tedarikçilerimizin çalışanlarının ve yetkililerinin kişisel verilerini:

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama- arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, amaçlarıyla sınırlı olarak kayıt altına alınmakta ve kullanmaktayız.

Kişisel Verilerin Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte eğer bizimle sözleşme ilişkisi kurarsanız, taraf olduğumuz sözleşmelerin yönetimi amacıyla iş ortaklarımızla, müşterilerimizle ve mali mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Resmi Makamlarla kişisel verilerinizi paylaşacağız.
Saklama arşiv faaliyetlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Zoho CRM programı kullanılmaktadır. Tedarikçi verileri, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır. Zoho CRM’in alt yapısının ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle açık rızanıza istinaden yurt dışına aktarılacaktır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, otomatik olan olmayan yöntemlerle bizzat tarafınızdan fiziki olarak veya elektronik ortamdan tarafımıza iletilmesi, gönderilmesi şeklinde elde edilecektir. Ayrıca dijital yazılımlar, portallar, telefon görüşmeleri ve e-posta vasıtasıyla kişisel verileriniz elde edilir. Kişisel verilerin işlenmesinde dayandığımız hukuki sebepleri gösterir tablo şu şekildedir:


Hukuki Sebep

 

İşleme Amacı

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

İlgili Kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Diğer Hakları


İlgili kişiler, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarını yukarıda yazılı adrese yasal usule uygun olarak başvurmak suretiyle işletebilirler.